Prehliadka továrne

Družstevný partner

1
2
4
3
5

Továrenský stav

9
10
6
8
11
13
14
15